Maskinutleie fra Bane NOR

Bane NORs enhet Infrastruktur Transport leier ut sporbaserte og veibaserte maskiner samt skinne-/ veimaskin (hjulgående maskiner som også kan kjøres på skinnegangen med skinnehjul).

Maskinene leies ut til både interne og eksterne aktører. Ved utleie til eksterne betinger det at utleid materiell skal benyttes til arbeider som er relatert til Bane NORs prosjekter.

Se oversikt over maskiner 

Maskinene leies normalt ut uten maskinfører (med unntak av lokomotiver).
Maskinene er priset til selvkost.

Organisering

Kontaktinformasjon

Leder Maskinforvaltning: Rune A. Eriksen
Telefon: +47 454 80 874
E-post: rune.andre.eriksen@banenor.no

Leder vedlikehold: Stein Atle Marken
Telefon.: +47 404 33 679
E-post: stein.atle.marken@banenor.no

Kunde- og markedsansvarlig: Morten Hansen
Telefon: +47 990 43 848
E-post: hanmor@banenor.no med kopi til maskinleie@banenor.no

Leder Planavdelingen: Silje I. Green
Telefon: +47 900 75 315
E-post: silje.irene.green@banenor.no