Leverandør- og markedskontakt for anskaffelse av jernbanemateriell og tjenester rettet mot infrastrukturen

For nærmere avklaringer for å komme i posisjon som leverandør for materiell, tjenester eller forespørsler for rekvirering av jernbanemateriell kan henvendelsen rettes til følgende kontaktpersoner:

Bilde av Fredrik Kirsebom
Fredrik Kirsebom
Direktør anskaffelser
907 57 446
Christian Rennesund
Leder Logistikk
902 82 923
Bilde av Terje Holen
Terje Holen
Kontraktsjef
916 55 063

Spørsmål i forbindelse med bestillinger etc. kan rettes til IFJ_ordre@banenor.no