Leverandør- og markedskontakt for anskaffelse av jernbanemateriell og tjenester rettet mot infrastrukturen

For nærmere avklaringer for å komme i posisjon som leverandør for materiell, tjenester eller forespørsler for rekvirering av jernbanemateriell kan henvendelsen rettes til følgende kontaktpersoner:

Per Melby

Direktør Forsyning Per Melby, e-post: pme@banenor.no
Telefon: +47 916  55 055

Terje Rindhølen 

Logistikksjef Forsyning Terje Rindhølen, e-post: rin@banenor.no
Telefon: +47 916 55 048

Terje Holen

Kontraktssjef Forsyning Terje Holen, e-post: tho@banenor.no
Telefon: +47 916 55 063

Spørsmål i forbindelse med bestillinger etc. kan rettes til IFJ_ordre@banenor.no