Spørsmål og svar

Her legger vi løpende ut innkomne spørsmål og svar om anskaffelsesprosessen for den første kontrakten.

1) Det fremkommer av tidslinjen at prekvalifisering skjer i april 2021. Kan Bane NOR si noe om når prekvalifiseringsgrunnlaget forventes å være tilgjengelig for leverandørmarkedet og leverandørene kan melde interesse?

Se informasjon her

2) Hva vil være fristen for å levere dokumentasjon for å bli prekvalifisert? Kan vi legge til grunn at Bane NOR gir tilbakemelding om hvilke leverandører som er prekvalifisert innen utgangen av april 2021?

Se informasjon her

3) Vil konkurransegrunnlaget følge med utsendelsen av prekvalifiseringsgrunnlaget, eller sendes dette ut først når konkurransen starter i mai?

Se informasjon her

4) Har Bane NOR satt en foreløpig frist for innleveringsfrist for tilbudet (tilbudsfrist)?

Se informasjon her

5) Kan Bane NOR si noe mer om når det forventes tildeling av kontrakt med påfølgende kontraktsignering?

Se informasjon her

6) Det fremkommer av meldingen til leverandørene at følgende koder i TransQ skal benyttes: 5.2.0 Jernbanetjenester, 5.99.0 Andre jernbanespesifikke tjenester og 9.1.0 Jernbanespesifikke entrepriser. Mener Bane NOR at det er alle de underliggende kategoriene til disse hovedkategoriene som legges til grunn for utvalg av leverandører?

Se informasjon her