Spørsmål og svar

Bane Nor har samlet relevante spørsmål som ble stilt i forbindelse med 1-1 dialogen etter Leverandørkonferansen 15.10.2020.

Etter leverandørenkonferansen 15.oktober 2020 og i forbindelse med gjennomføring av 1-1 markedsdialog i uke 45 ble det stilt en rekke spørsmål fra leverandørene. Disse er samlet i en excel-fil som er tilgjenglig via linken under.

Det er i tilegg informasjon som omhandler temaene:

  • Planlagt tilgjengeliggjøring av informasjon
  • Arbeidskjøretøy
  • Lager og Logistikk
  • Virksomhetsoverdragelse

Følg linken