Leverandørkonferanse om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold

Bane NOR ønsker å informere om en kommende leverandørkonferanse knyttet til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen i Norge. Konferansen holdes 15. oktober 2020.

Illustrasjonsbilde av skinnekapping i Romeriksporten. (Foto: Lars Frøystein)

Siden vedtaket om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanenettet i Norge i 2018 har Bane NOR konkretisert hvordan denne prosessen gjennomføres, basert blant annet på tilbakemeldinger fra leverandørmarkedet.

For leverandører som ønsker 1-1 dialog med Bane NOR om konkurranseutsettingen vil disse kunne melde sin interesse gjennom en invitasjon Bane NOR sender ut via TransQ 8.9.2020. Følgende koder i TransQ benyttes for utvalg av leverandører; 5.2.0 Jernbanetjenester, 5.99.0 Andre jernbanespesifikke tjenester og 9.1.0 Jernbanespesifikke entrepriser.

Deres firma kan også melde interesse for invitasjon til møte igjennom denne lenken:

Meld interesse her: https://response.questback.com/banenor/agsgxfvsps

Frist for å melde interesse er: 14.9.2020

1-1 Dialogen vil bli holdt i uke 43, slik at man har mulighet til å forberede tilbakemeldinger på presentasjonen holdt av Bane NOR samt eventuelle spørsmål og tema man ønsker å ta opp.

På bakgrunn av gjeldende anbefalinger fra FHI vil leverandørkonferansen holdes digitalt med mulighet for fysisk tilstedeværelse om eventuelle endringer i anbefalinger tillater dette. Dette gjelder også 1-1 møtene.

Agenda

  1. Status målsetninger og strategi for drift og vedlikehold
  2. Leveranseomfang og rammevilkår
  3. Konkurransegjennomføring
  4. Avklaringer med spørsmål fra leverandører
  5. Eventuelt

Varighet ca. 2-3 timer. Møte vil bli holdt på Norsk.


Med vennlig hilsen
Fredrik Kirsebom

Direktør Anskaffelser og logistikk 
Bane NOR