Tilgjengeliggjøring av dokumenter

Bane NOR har til hensikt å tilgjengeliggjøre deler av konkurransegrunnlaget før kunngjøring. Dokumenter som tilgjengeliggjøres vil være utkast og endringer i dokumentene må påregnes frem mot kunngjøringsdato.

Det er opprettet et lukket SharePoint område hvor dokumenter vil legges ut. For å få tilgang må dere sende oss forespørsel om tilgang ved å fylle inn denne Forespørselen 

Ved spørsmål ta kontakt på konkurranseDV@banenor.no.

Lenke til SharePoint område: https://banenor.sharepoint.com/sites/BN_EksternkonkurranseutsettingDV

Foreløpig plan for tilgjengeliggjøring av dokumenter i konkurransegrunnlaget vil være:

Desember 2020

  • C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
  • C3 Spesielle kontraktsbestemmelser - sikkerhet og kvalitet
  • C4 Spesielle kontraktsbestemmelser – samfunnsansvar
  • D1 Oppdragsbeskrivelsen
  • D2 Beskrivelse av kontraktsgjenstanden (overordnet beskrivelse)