Alminnelige bestemmelser for vare- og tjenestekjøp

Disse bestemmelsene legges til grunn for indirekte anskaffelser under terskelverdi der det ikke er inngått andre avtaler med leverandøren.

Se vedleggene for detaljer.