Slik sender du fakturaer

Bane NOR krever elektroniske fakturaer og kreditnotaer fra sine leverandører i det offentlige standardformatet EHF.

Fakturafilen må oppfylle kravene i den til enhver tid gjeldende versjon av EHF Faktura.

Bane NOR er registrert i ELMA og vårt organisasjonsnummer er 917 082 308

For at betalingsdokumentene skal kunne behandles maskinelt er vi avhengige av at alle fakturaer/kreditnotaer er korrekt merket i feltet OrderReference:

<cac:OrderReference>
<cbc:ID>9xxxxxxxx</cbc:ID>
</cac:OrderReference>

Verdien “9xxxxxxxx” i eksemplet ovenfor, er Bane NOR sitt innkjøpsordrenummer.

Dersom innkjøpsordrenummer ikke eksisterer, må feltet Deres referanse fylles ut med koststedsnummer, prosjektnummer eller arbeidsordrenummer.

Fakturavisningskopier og vedlegg skal være samlet i én felles PDF der fakturaforsiden er første side i bildefilen. Denne inkluderes i XML-filen som et binært vedlegg (Base 64-embedded).

Fakturavisningskopien må alltid ha verdien «Commercial invoice».
Vi anbefaler å bruke verdien «Related document» for alle andre vedlegg.

Er det ikke mulig å samle vedleggene, må hvert av disse inkluderes i EHF-filen som binære vedlegg og ha en verdi i feltet DocumentType. Da kan vårt aksesspunkt sammenstille vedleggene til én felles PDF, før fakturafilene sendes videre inn til Bane NOR.

Merk at hvis DocumentType feltet sendes tomt, vil ikke Bane NOR klare å hente inn dette vedlegget.

Eksempel:

<cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>xxx</cbc:ID>
    <cbc:DocumentType>Commercial invoice</cbc:DocumentType>

<cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>yyy</cbc:ID>
    <cbc:DocumentType>Related document</cbc:DocumentType> 

Meldingsformidler og aksesspunkt

Bane NOR benytter OpusCapita AS som vår samarbeidspartner. De fungerer som vårt aksesspunkt og formidler transaksjonene fra våre leverandører inn til våre forretningssystemer.

Kontakt OpusCapita på customerservice.no@opuscapita.com eller +47 21611543