Hvordan bli leverandør

Et første skritt for å bli en leverandør til Bane NOR er å være informert om anskaffelser som er planlagt og lyst ut innenfor leverandørens virksomhetsområde.

Bane NOR annonserer sine anskaffelser i Doffin/TED eller registrerte leverandører i TransQ forespørres. 

I omtrent en tredjedel av anskaffelsene benytter vi prekvalifiseringsdatabasen TransQ for å finne kvalifiserte leverandører som får direkte henvendelser om å gi tilbud. Muligheten for å bli kvalifisert lyses ut årlig av vår leverandør bak driften av kvalifikasjonsdatabasen Achilles. Eventuelt kan leverandører ta direkte kontakt med Bane NOR eller Achilles for å gjennomføre prosessen for å bli kvalifisert utenom den årlige utlysningen. Mer om TransQ finnes lengre ned på siden.

Ved konkurranser hvor Bane NOR velger å benytte seg av muligheten til å sende direkte forespørsler til kvalifiserte leverandører, gjøres dette ved å foreta rettede søk i databasen (basert på leverandørkatalogen) og komme opp med en tilbyderliste.

For å gi tilbud til Bane NOR må alle norske leverandører levere attester for betalte skatter og avgifter, dersom anskaffelsen er over NOK 500.000,-. Leverandører søker om å bli kvalifisert gjennom et Web-basert søknadsskjema via Achilles/TransQ.

Hvis vi oppdager at en leverandør er dømt for kriminell aktivitet, korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger vil leverandøren bli avvist å delta i konkurransen.

Vi kan videre utelukke leverandører som er konkurs eller under avvikling, eller har forbud mot å drive næringsvirksomhet. 

TransQ

TransQ er en kvalifikasjonsdatabase som utlyses årlig i EU/EØS-området. TransQ benyttes av flere transportorganisasjoner i Norden. Registrerer leverandøren seg for å bli leverandør til Bane NOR blir en også kvalifisert på samme måte for de øvrige oppdragsgivere som er benytter seg av TransQ.

Søknad om å bli registrert og kvalifisert gjøres gjennom et Web-basert søknadsskjema via Achilles/TransQ. Leverandører som tilfredsstiller gitte krav, blir kvalifisert og katalogisert i henhold til leverandørkatalog basert på opplysninger gitt av leverandøren.  En normal kvalifiseringsprosess for en nyregistrert leverandør tar opptil 4 uker fra søknad til kvalifisering.

I mange tilfeller vil vi i forbindelse med søket legge til ytterligere kvalifikasjonskrav basert på opplysninger i databasen eller ved å rette direkte henvendelser til kvalifiserte tilbydere hvor vi legger til krav som må tilfredsstilles for den enkelte konkurranse.  

Doffin

For anskaffelser over terskelverdi (større enn NOK 4.100.000,- for varekjøp og større enn NOK 51.000.000,- for bygg og anlegg) vil Bane NOR foreta utlysning i DOFFIN/Official Journal, så fremt ikke TransQ er valgt benyttet.