Slik anskaffer vi

Bane NOR er underlagt Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

Vår hovedregel for valg av utlysningsform

Basert på markedsanalyse og søk i TransQ for å sjekke om det er tilstrekkelige kvalifiserte tilbydere registrert velges det:

  • Alt 1: Sende konkurransegrunnlaget til kvalifiserte tilbydere i TransQ.
  • Alt 2: Gjennomføre offentlig utlysning i Doffin/TED