Planer for fremtidige anskaffelser

Aktuelle anskaffelser

Bane NORs pågående konkurranser er tilgjengelig i KGV (levert av Visma Tendsign). Enten fra link i offentlig kunngjøring på Doffin/TED, eller via link i invitasjon i e-post basert på utvelgelse fra f.eks. leverandør-kvalifikasjonsdatabasen TransQ.

Link til Doffin   https://www.doffin.no/
Link til TransQ  https://www.achilles.com/no/community/transq-nordics/
Link til Visma Tendsign KGV https://tendsign.no

Vi gjør oppmerksom på at Bane NOR SF er underlagt Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften).

For anskaffelser med anslått verdi under EØS terskelverdier, kan Bane NOR SF også velge å sende forespørsel direkte til aktuelle tilbydere. Mer informasjon om hvordan Bane NOR kunngjør sine konkurranser finner du her

Anskaffelsesplaner

Bane NOR er opptatt av åpenhet og dialog med markedet. En viktig del av dette er å holde markedet oppdatert og forberedt på kommende konkurranser.

Oversikt over våre planlagte anskaffelser finner du i excell-filen til høyre på siden. Denne oppdateres ukentlig. I oversikten kan du filtrere planlagte anskaffelser per prosjekt, geografi, kategori, planlagt tidspunkt for forespørsel, type avtale og estimert kontraktsverdi.

Prosjektoversikt

Bane NORs nettsider med presentasjon av større kommende og pågående prosjekter finner du her