Planer for fremtidige anskaffelser

Aktuelle anskaffelser

Pågående og kunngjorte anskaffelser finnes i Bane NORs konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Bane NOR er i en overgangsfase med bytte av leverandør av KGV. Pågående og kunngjorte anskaffelser vil derfor kunne finnes i KGV fra enten EU-supply eller Visma Tendsign.

Bane NORs konkurranser i de ulike KGV er tilgjengelig enten fra link i den offentlig kunngjøring på Doffin/TED, eller via link i invitasjon i e-post basert på utvelgelse fra Bane NOR leverandør-kvalifikasjonsdatabase TransQ.

Link til Doffin   https://www.doffin.no/
Link til TransQ  http://search.transq.com/Search/
Link til Visma Tendsign KGV https://tendsign.no

Det gjøres oppmerksom på at Bane NOR SF er underlagt Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften) og at for anskaffelser med anslått verdi under EØS terskelverdier, kan Bane NOR SF også velge å sende forespørsel direkte til aktuelle tilbydere.

Les mer om KGV på Difi sine sider.

Anskaffelsesplaner

Bane NORs anskaffelsesplaner, det vil si fremtidige konkurranser, presenteres i dokumentene til høyre på siden.

I oversiktene finner du informasjon om planlagte anskaffelser for de ulike enhetene, sted, planlagt dato for tilbudsforespørsel og  antatt kontraktsverdi. Oversikten oppdateres månedlig.

Informasjon om hvordan Bane NOR kunngjør sine konkurranser finner du her

Prosjektoversikt

Bane NORs nettsider med presentasjon av større kommende og pågående prosjekter finner du her