Seminar om kontrollromsdesign og integrerte operasjoner

I august 2016 arrangerte Jernbaneverket et to-dagers seminar om kontrollromsdesign og integrerte operasjoner for interne nøkkelpersoner i Jernbaneverket. Her finner du rapport og anbefalinger.

Hensikten med seminaret var å synliggjøre muligheter tilknyttet design av kontrollrom og gi et bredere kunnskapsgrunnlag i forkant Jernbaneverkets fremtidige anskaffelser relatert til dette. Videre skulle seminaret være en arena for faglig påfyll, inspirasjon og diskusjoner, og bidra til å identifisere forskning- og utviklingsbehov. 

På seminaret var det foredrag fra andre transportetater og fagmiljø, befaring på Statens vegvesens trafikkstyringssentral i Bjørvika og Bane Danmarks kontrolltårn Øst i København, samt flere gruppeoppgaver. SINTEF bisto både arrangeringen og dokumentering av seminaret på oppdrag fra Jernbaneverket. Rapporten (se pdf på høyre side) oppsummerer erfaringer fra seminaret og gir noen anbefalinger i forhold til videre arbeid tilknyttet kontrollromsdesign og integrerte operasjoner og relatert forskning og utvikling.
Kontrollrommet på S-banen i Köbenhavn. (Foto: Ragnhild Wahl, Jernbaneverket)