På skinner mot en grønnere fremtid

Det var den store veksten i samferdselssektoren og fokus på miljø i bransjen som var hovedtema når årets bransjedag ble arrangert 2. mai.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Konsernsjef Gorm Frimannslund presenterer Bane NORs visjon om 40% reduksjon i miljøutslipp innen 2030. Foto Gunnar Børseth, Bane NOR

Bransjedagen samlet over 200 engasjerte deltagere fra norsk og internasjonal entreprenørbransje. Disse fikk først høre regjeringens visjoner for samferdselssektoren før lederne i de tre store statlige byggherreorganisasjonene, Statens Vegvesen, Nye veier og Bane NOR, presenterte de siste nyheter fra er stor prosjektportefølje.

- Vi er opptatt av å stimulere bransjen, sa statssekretær i samferdselsdepartementet Tommy Skjervold i sitt innledningsinnlegg på konferansen. Han henviste til den store økningen i samferdselsbudsjettet de siste årene, men samtidig advarte han mot at det i årene fremover kan bli strammere budsjetter.
- Derfor er det viktig å gjøre ting smartere. Vi må effektivisere, optimalisere og prioritere fortsatte statssekretæren.

Vi må samarbeide for å redusere miljøutslipp

Entreprenørbransjen har ambisiøse mål for klima og miljø og Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR, sa at målet er en 40% reduksjon i miljøutslipp innen 2030. - Skal vi få til dette er vi nødt til å ha et godt samarbeid i bransjen, fortsatte konsernsjefen.

Som eksempel på engasjementet rundt dette temaet nevnte han blant annet at Ringeriksbanen har hatt flere «klimaverksted» og fått inn over 600 innspill på konkrete ting som kan gjøres for å redusere utslipp.

I paneldebatten senere på dagen var det bred enighet i at bevisstheten rundt klima og miljø må løftes og at største miljøgevinstene kan hentes gjennom tidlig og god planlegging i prosjektene.

- Forståelsen av klimaregnskap må også tas med inn i reguleringsfasen. På denne måten kan vi gjøre større besparelser ved gjenbruk og kortreist materiale. Det fossile avtrykket kan også bli mye mindre ved å planlegge traseer og kjøreruter bedre i en tidlig fase, sa Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye veier.

- Dersom man i reguleringsfasen klarer å spare en million kubikk med sprengt trasé, eller unngår at man sitter igjen med et masseoverskudd som man må kjøre langt avsted med, så er det enorme kostnads- og miljøgevinster å hente, summerte Arild Moe, konserndirektør for anlegg i AF gruppen.