Inviterer til markedsdialog om Sandnes-Nærbø

Bane NOR planlegger å bygge nytt dobbeltspor på Jærbanen, mellom Sandnes og Nærbø. Vi søker nå prosjekterende rådgiver for kommunedelplan, og gjennomfører markedsdialogmøter i Oslo 2. og 3. desember.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR ønsker en bred og god dialog med leverandørmarkedet. Illustrasjonsfoto: Øivind Haug/Bane NOR

Tidlig neste år skal Bane NOR lyse ut prosjekteringsarbeid for prosjektet Sandnes - Nærbø og vil i den forbindelse gjennomføre markedsdialog med potensielle tilbydere om oppdraget.

Dialogmøtene er en forberedende markedsundersøkelse, slik at Bane NOR kan orientere om vårt behov og samtidig innhente ny relevant informasjon i markedet.

Om oppdraget

Prosjektet omfatter tidligprosjektering av nytt dobbeltspor mellom Nærbø og Sandnes. Kontrakt med prosjekteringsrådgiver vil innbefatte leveranse av kommunedelplan etter plan- og bygningsloven, teknisk hovedplan, konsekvensutredning og kost- og planestimater.

Prosjektet ønsker å benytte modellbasert prosjektering, ICE og andre metodikker for å kunne effektivisere og bedre kvaliteten i prosjekterings- og byggefase. I denne sammenhengen er innspill og erfaringer fra potensielle tilbydere av stor interesse.

Gjennomføringsplan

Dialogmøtene foregår 2. og 3. desember i Bane NORs kontorlokaler i Schweigaardsgate 33 i Oslo. Kontakt oss direkte for å avtale møte. Bane NOR vil føre referat, og spørsmål/svar av allmenn interesse for tilbydere vil være tilgjengelig i etterkant i anonymisert form.

Oppdraget er planlagt utlyst i løpet av 1. kvartal 2020.

Kontakt

For møteavtale og ytterligere informasjon, kontakt Bane NOR Utbygging ved kontraktsrådgiver Erik Myrmel på epost eirik.myrmel@banenor.no eller kontraktsrådgiver Brit Borsheim Henriksen på e-post henbri@banenor.no.