Mange ville høre om planene for 2017

Over 200 personer fra Jernbaneverkets mange leverandører ville høre om planene for virksomheten i 2017. Hele leverandørmarkedet var representert.

Hensikten med leverandørmøtet er å motivere bransjen til å satse videre på Jernbaneverket som kunde. Fra nyttår videreføres aktiviteten i regi av Bane NOR SF.  Erfaringene fra tidligere leverandørmøter er positive og inntrykket er at disse presentasjonene er av høy nytteverdi både for leverandørmarkedet og for Jernbaneverket.

Vedlagt finner du presentasjonene fra leverandørmøtet. (PDF-vedlegg)
Det legges opp til stor aktivitet over hele jernbanenettet i 2017. (illustrasjonsfoto: Njål Svingheim)