Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning

Bane NOR SF vil i løpet av de kommende årene gjennomføre en rekke prosjekter for å øke kvaliteten og kapasiteten til dagens banestrømforsyning (omformere, kontaktledning/AT, 22 kV hjelpekraft mv.).

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto: Øystein Grue

I perioden 2019-2033 skal Bane NOR gjennomføre omformerprosjekter for inntil 7 milliarder kroner og i samme periode KL/AT-prosjekter for inntil 17 milliarder kroner.

Til gjennomføring av dette arbeidet trenger vi dyktige konsulenter og entreprenører.

Derfor inviterte Bane NOR Energi til leverandørmøte for nærmere informasjon om planlagte prosjekter for banestrømforsyningen. Møtet ble holdt torsdag 4. april 2019  på Scandic Hotel St. Olavs plass i Oslo.  Her kan du laste ned materiale fra møtet.

Agenda
Deltagerliste/Participant List

Norsk:

Konkurranseutsetting av drift og vedlikehold: Karstein Søreide
Miljøåret 2019: Irene Johansen
Samfunnsansvar og bærekraftig utvikling: Gry Dahl, Cathrine Loennecken, Siri Skollerud-Blegen

Prosjekter Utbygging Vest-Midt: Britt Borsheim Henriksen
Prosjekt Sandbukta-Moss-Såstad: Geir Solvin
Prosjekt Kleverud-Sørli- Åkersvika: Geir Kvillum, Mikkel Storsveen
Fellesprosjektet Ringeriksbanen-E16: Eivind Hamre
Prosjekter Utbygging Vestfoldbanen: Gunnar Gjellan

Fornyelse av elektroanlegg på ulike baner IP: Thomas Andersen
Fornyelse av KL-AT-anlegg: Knut Darre Christiansen
Fremtidige planer banestrømforsyning: Eiril Bjørnstad
Omformerprosjekter: Øyvind Svilosen

Fremtidige InterCity-prosjekter: Anne Siri Haugen

English:

Outsourcing of Operations and Maintenance in Bane NOR: Karstein Søreide
Environmental Year 2019: Irene Johansen
Social Responsibility and Sustainable Development: Gry Dahl, Cathrine Loennecken, Siri Skollerud-Blegen

Bergen LIne Projects: Britt Borsheim Henriksen
Project Sandbukta-Moss-Såstad: Geir Solvin
Project Kleverud-Sørli- Åkersvika: Geir Kvillum, Mikkel Storsveen
Ringerike Line and E16 Project: Eivind Hamre
Vestfold Line Projects: Gunnar Gjellan

Renewal of Railway Power Supply on Various Lines IP: Thomas Andersen
Renewal of OCL-AT Systems: Knut Darre Christiansen
Future Plans for Railway Power Supply: Eiril Bjørnstad
Converter Projects: Øyvind Svilosen

Future InterCity Projects: Anne Siri Haugen