Leverandørmøte 12. oktober 2016

Jernbaneverket inviterer til leverandørmøte onsdag 12. oktober 2016. På møtet vil det bli orientert om foreløpige planer for 2017.

  • Tid: onsdag 12. oktober 2016 kl 12.00
  • Sted: Scandic hotell, Helsfyr, Oslo
  • Servering av kaffe og rundstykker fra kl 11.30
  • Påmelding: innen 6. oktober til e-postadresse: vedlikehold@jbv.no

På møtet vil Jernbaneverket orientere om de foreløpige planene for aktiviteter i 2017. Det vil bli orientert om hva som kan forventes å bli lyst ut av oppdrag og når disse kan forventes lyst ut.

Ved stor påmelding kan det bli vurdert hvor mange som kan delta per leverandør.