Leverandørdag / Railway conference - Bergen 5.10.16

Et hundretalls personer deltok da Jernbaneverket presenterte kommende kontrakter i Arna-Bergen-prosjektet / Over 100 delegates participated at the tender conference for Project Arna-Bergen.

(English text below)

Formålet med konferansen var å orientere leverandørmarkedet i inn- og utland om nært foreståeande utlysninger i prosjektet, og samtidig tilby en arena for nettverksbygging. Prosjektlederne presenterte innholdet i de sju aktuelle kontraktene som i hovesak kommer i løpet av høsten 2016 og våren 2017. I tillegg ble det orientert om konkurransereglene som gjelder. Etterpå var det anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne både i et samlet panel i plenum og mingling som var organisert etter fagområder. Alle presentasjonene er publisert her, inkludert en oppsummering av spørsmål og svar som kom opp under konferansen.

Alle supplerende spørsmål kan rettes til Leder strategi og kontrakt Stian Ekornaas, stian.ekornaas@jbv.no

The purpose of the conference was to inform both the domestic and international supplier markets about upcoming tender competitions, while also providing a venue for networking. The project leaders presented the contents of seven contracts being tendered from autumn 2016 and through 2017 (one of these being tendered at a later stage). In addition to this we provided information about the procurement rules. There was given opportunity to ask questions to the presenters both in plenary and while mingling which was organised according to discipline. All presentations are published here, including a summary of the questions and answers that were put forward during the conference.

Further queries can be forwarded to Contract Manager Stian Ekornaas, stian.ekornaas@jbv.no