Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning

Bane NOR SF vil i løpet av de kommende årene gjennomføre en rekke prosjekter for å øke kvaliteten og kapasiteten til dagens banestrømforsyning (omformere, kontaktledning/AT, 22 kV hjelpekraft mv.).

Illustrasjonsfoto: Hilde Lillejord

Bane NOR Energi skal i perioden 2018-2030 gjennomføre omformerprosjekter for over 7 milliarder kroner. Bane NOR Utbygging / Infrastruktur skal i samme periode gjennomføre KL/AT-prosjekter for mer enn 17 milliarder kroner.

Til gjennomføring av dette arbeidet trenger vi dyktige konsulenter og entreprenører.

Bane NOR inviterte derfor til leverandørmøte for nærmere informasjon om planlagte prosjekter for banestrømforsyningen. Møtet ble holdt i Oslo torsdag 1. februar 2018. Last ned agenda for møtet her.

Presentasjonene fra møtet ligger vedlagt som pdf-filer.