Invitasjon til leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning

Jernbaneverket skal gjennomføre elektroprosjekter for mer enn 20 milliarder kroner de kommende årene. Meld deg på vårt leverandørmøte 5. februar for å høre mer om prosjektene.

Jernbaneverket vil i løpet av de kommende årene gjennomføre en rekke prosjekter for å øke kvaliteten og kapasiteten til dagens banestrømforsyning (omformere, kontaktledning/AT, 22 kV hjelpekraft mv.).


Jernbaneverket Energi skal i perioden 2016-2030 gjennomføre omformerprosjekter for over 7,0 milliarder kroner. Jernbaneverket Infrastrukturprosjekter/store prosjekter skal i samme periode gjennomføre KL/AT-prosjekter for mer enn 13,0 milliarder kroner. Til gjennomføring av dette arbeidet trenger vi dyktige konsulenter og entreprenører.


Jernbaneverket inviterer derfor til leverandørmøte for nærmere informasjon om planlagte prosjekter for banestrømforsyningen.

Kontakt

Henvendelser vedrørende konferansen kan rettes til powersupply@jbv.no.