Felles bransje- og informasjonsmøte 9.februar

Statens Vegvesen, Nye Veier og Bane NOR arrangerte 9. februar 2017 et felles bransje- og informasjonsmøte.

Prosjektsjef Erik Pascal Johansen i Bane NOR informerer om dobbeltprosjektet Kleverud-Sørli på møtet. (Foto: Morten Sigvardsen)

Med over 200 leverandører i salen var det en gylden mulighet for byggherreorganisasjonene til å presentere sine prosjekter.

Utfordringer og endringer i det norske veg- og jernbanemarkedet ble diskutert av vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens Vegvesen, konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR og Anette Aanesland, direktør teknologi og utbyggingsstrategi i Nye Veier.  

Fra Finnmark i nord til Agder- fylkene i sør fikk leverandørene en gjennomgang av pågående og kommende oppgaver for prosjekterende og utførende på jernbane og på riks- og fylkesveier.

Her finner du presentasjonene fra seminaret:
Utfordringer og endringer i det norske veg- og jernbanemarkedet
Kommende oppgaver for prosjekterende og utførende på riks- og fylkesveger
Kommende oppgaver for prosjekterende og utførende på jernbane
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Animasjoner fra Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 som ble vist på seminaret:
Strekning 1: Jong-Sundvollen (ikke endelig)
Strekning 3: Sundvollen-Bymoen (ikke endelig)
Strekning 4: Bymoen-Styggedalen (ikke endelig)

Strekning 5: Styggedalen-Hønefoss (ikke endelig)