Dialogkonferanse om strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen

Fredag 20. oktober ble det avholdt en dialogkonferanse i Lillestrøm om prosjektet.Bane NOR skal utlyse entreprise på nytt KL-anlegg med autotrafo på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Åbogen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kontraktsrådgiver Karianne Helland Strand foran en lydhør forsamling entreprenører.

Prosjektet innbefatter boring og fundamentering av ca. 2200 master og åk på hele banestrekket. Videre skal KL-anlegget byttes, svakstrømanlegget skal byttes, og ny fiber skal strekkes med hele veien.

Prosjektet er pr. dags dato i byggeplanfasen. 

Videre er det planlagt invitasjon til konkurranse med forhandlinger i slutten av november, og dette vil bli lyst ut i TransQ. Oppstart byggefase i prosjektet er 01.10.2018 og prosjektet forventes avsluttet høsten 2021.

Prosjektet har en totalverdi for Bane NOR på 876 MNOK. Dette er inkludert all kostnad, både egen, prosjektering, innkjøp, leverandører i byggefasen og andre øvrige kostnader.

Referater fra konferansen finner du til høyre.