Leverandørdag for Regionale prosjekter

Jernbaneverket Utbygging, Regionale prosjekter avholdt nylig sin første internasjonale leverandørdag. Tema for dagen var blant annet utbyggingsenhetens prosjekter på Østlandet og kontrakts- og samarbeidsformer.

Ca. 150 personer fra 65 ulike firmaer var påmeldt Leverandørdagen.

Jernbaneverket får ofte tilbakemeldinger fra entreprenører og rådgivere om at vi er byråkratiske og at må være mer forutsigbare. Ved å invitere leverandørene til et slikt arrangement ønsker vi å komme dem i møte. Utbyggingsenheten skal i løpet av de neste par årene gjennomføre om lag seksti prosjekter rundt om i landet, og for komme i mål med denne jobben er vi avhengig av et godt samarbeid med dyktige rådgivere og entreprenører.

Regionale prosjekter ønsker å starte dette samarbeidet ved å arrangere egne leverandørdager for sine prosjekter. – Dette er det
to hovedgrunner til, forteller prosjektdirektør Jon Brede Dukan.

Vekke interesse for prosjektene
– For det første ønsker vi å vekke interesse for utbyggingsenhetens prosjekter. Vi opplever ofte at de “små” prosjektene taper i kampen om oppmerksomheten, og vi vil vise rådgiverne og entreprenørene at vi har mange interessante prosjekter i vår portefølje, forteller Dukan. Utbyggingsenheten forvalter store ressurser og bare i Østlandsområdet skal vi i løpet av de neste par årene utføre arbeider for om lag 2,5 mrd. kroner. Dersom vi skal ha mulighet til å gjennomføre og ferdigstille alle disse prosjektene til rett tid og rett kvalitet må vi knytte dyktige rådgivere og entreprenører til oss.

Utbyggingsdirektør Harald Nicolaisen orienterte tilhørerne blant annet om organiseringen av Jernbaneverkets utbyggingsdivisjon og perspektiver frem til 2040. Foto: Hedda Nossen

Inngå samarbeid
Den andre hovedgrunnen til at vi ville arrangere en leverandørdag var fordi vi ønsker et tettere samarbeid med de ulike aktørene i leverandørmarkedet. - Vi ønsker å gå i dialog med leverandørene for å høre hvordan vi i fellesskap kan utnytte ressursene på best mulig måte. Det kan ikke være slik at Jernbaneverket skal bestemme hvordan samarbeidet skal være. Vi må lytte til markedet og finne ut hvordan vi på best mulig måte kan tilpasse oss hverandre, sier Dukan.

Nye kontrakts- og samarbeidsformer
For å være best mulig forberedt gjennomførte vi en undersøkelse blant de påmeldte deltakerne på forhånd. Ett av temaene var kontrakts- og samarbeidsformer.

Vi spurte blant annet hvilken kontraktsform de enkelte firmaene mener er mest hensiktsmessig. Resultatet fra denne undersøkelsen viser at de ulike firmaene har ulike preferanser og at de avhenger av firmaenes størrelse og kompetanseprofil.

Mange av firmaene signaliserte at de ønsker å ha én entreprise for hvert enkelt fag, slik Jernbaneverket praktiserer i mange av sine prosjekter i dag. Andre firmaer ønsker større entrepriser. Dette kan være entrepriser hvor flere eller alle fag inngår, eller entrepriser hvor flere prosjekter innenfor samme geografiske område slås sammen. Et fåtall av firmaene som deltok på leverandørdagen ønsker totalentrepriser hvor prosjektering og utførelse av alle fag er inkludert.

Prosjektsjef Eivind Skorstad ledet paneldebatten med prosjektdirektør Jon Brede Dukan og direktør for marked og leverandørutvikling, Michael Bors. Foto: Siri Lied-Endresen

Kontrakts- og samarbeidsformer var også tema for mange av diskusjonene selve dagen. – Vi kommer til å ta med oss de innspillene vi har fått når vi nå skal utarbeide kontrakter for de kommende prosjektene, lover prosjektdirektøren. – Vi oppfordrer også leverandørene til å ta kontakt med oss dersom de ønsker å diskutere dette videre.

Dette skal gjentas
– Det er første gang UR arrangerer en internasjonal leverandørdag, men det er ikke den siste, kan prosjektdirektøren fortelle. –Vi har en rekke prosjekter over hele landet, fra Narvik i nord til Kristiansand i sør, og på nyåret skal også våre enheter i nord og vest arrangere leverandørdager. Først ut er Regionale prosjekter i nord som vil invitere entreprenører og rådgivere til leverandørdag 22. mars 2012.