Stor oppslutning om årets bransje- og leverandørmøte

Onsdag 11. februar ble det årlige bransje- og leverandørmøtet for veg og jernbane arrangert. Med stor interesse fra både rådgiver- og entreprenørbransjen presenterte representanter både fra Statens vegvesen og Jernbaneverket planer for lydhøre deltakere.

Fungerende vegdirektør Lars Aksnes ledet an ved blant annet å gå gjennom hovedtrekkene i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2014-2023. Til glede for alle oppmøtte legger NTP opp til en betydelig økning i overføringene til vei og jernbane de neste årene. Aksnes trakk blant annet fram vedlikeholdsbudsjettene.
– “I 2015 vil vi for første gang på mange år, oppleve at forfallet på både vei og jernbane ikke øker”.

Assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås, Infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Jon Brede Dukan fulgte opp med å gå nærmere inn på noen av vedlikeholds- og investeringsoppgavene Jernbaneverket vil prioritere de neste årene. Michael Bors, direktør for leverandør og marked i Jernbaneverket, skisserte også hvilke strategiske grep Jernbaneverket tar for å møte økt aktivitet og økte krav.

Alle presentasjonene fra møtet ligger vedlagt i menyen til høyre.