Stor interesse for leverandørdag i region nord

120 leverandører fra 70 ulike firma hadde meldt seg på Jernbaneverket region nords leverandørdag, 22. mars. Dagen inneholdt foredrag, utstilling og dialog mellom Jernbaneverkets folk og bransjekolleger. Under paneldebatten og i utstillingsområdet kom det mange gode spørsmål og innspill som vi i Jernbaneverket tar med oss videre.

- Vi er meget godt fornøyd med at så mange ønsket å delta på denne dagen. Det er viktig for oss å få innblikk i hvilke synspunkter leverandørene har. Slik kan vi finne ut hvordan vi kan samarbeide effektivt og godt, sier Nils Moen, prosjektsjef for Utbygging Regionale prosjekter nord.

Full konferansesal under leverandørdagen 22. mars. Foto: Jernbaneverket
Fornøyde deltagere
De som deltok på dette arrangementet var godt fornøyd med at vi presenterte både kortsiktige og langsiktige planer hos Jernbaneverket, dette bidro til å gi et helhetlig bilde. Vi fikk tilbakemeldinger som: “bra opplegg” og “nyttig informasjon”.

Faglig innhold
Foredragene svarte i stor grad på spørsmål leverandørene måtte ha om pågående og kommende prosjekter, planer for fremtiden og arbeid med vedlikehold og fornyelse av jernbanen. Sikkerhet er svært viktig for det arbeidet Jernbaneverket gjør. Det var eget foredrag om hvordan vi best kan samarbeide på dette feltet.

Utstillingsområde
I pausene oppholdt de fleste seg i utstillingsområdet. Her var det presentasjoner av prosjekter, planaktiviteter og banedivisjonen i tillegg til forsyning (anbud og kontrakter). Praten gikk livlig, og det ble utvekslet mange synspunkter og erfaringer. Jernbaneverket satte pris på alle nyttige tilbakemeldinger, og vi vil ta med oss disse videre.

Paneldebatt
Leverandørdagen inneholdt også paneldebatt. I panelet satt prosjektdirektør Jon Brede Dukan, regional plan- og utviklingsdirektør Anne Skolmli og assisterende banedirektør Brede Nermoen.

De temaene som leverandørene stilte spørsmål om var:
• valg av kontraktsformer
• anbudsutlysninger - hvor lyses de ut og kan de spres gjennom året
• sammenhengen mellom jernbanedrift og tog i rute
• teknisk regelverk
• hvem er aktører