Rekordinteresse for leverandørmøte

Antall deltakere på Jernbaneverket Energis leverandørmøter har steget jevnt de fire årene møtene har vært arrangert. Det første året var det 64 deltakere, i år var det snaue 300 som meldte seg på.

– Vi er veldig interessert i få mange nok tilbud på våre elektro-oppdrag, sier kontraktsrådgiver Lars Bjørløw. – Derfor er det morsomt å oppleve at så mange leverandører er interessert i det Jernbaneverket skal konkurranseutsette. I år har vi gått ekstra bredt ut med invitasjonene og vi merker at det har en effekt. Vi har fått med oss andre deler av Jernbaneverket slik at leverandørmøtet dekker alle elektroprosjekter for høyspent i Jernbaneverket, og ikke bare de prosjektene som styres av Jernbaneverket Energi, fortsetter Bjørløw.

I tillegg til presentasjoner av elektroprosjekter fokuseres det også på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø samt kravene som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har for konsulenter og entreprenører. DSB krever at entreprenører og konsulenter er oppført i Elvirksomhetsregisteret med dokumentert kompetanse.

Bedre konkurranse

Det er ikke bare møtene som opplever flere deltakere. Konkurransene som Jernbaneverket setter ut i markedet blir bedre og sparer Jernbaneverket for penger.
– Vi har fått en markert økning i antall tilbud på jobber etter at vi startet med disse leverandørmøtene. I 2011 var det 30 prosent av prosjektene som fikk flere enn tre tilbud. Nå får 70 prosent av prosjektene inn tre tilbud eller flere. Det er klart at dette sparer Jernbaneverket for millioner av kroner, slår kontraktsrådgiver Lars Bjørløw fast.

I tillegg til å gi Jernbaneverket flere tilbud, har leverandørdagen også andre konsekvenser.
– Vi legger opp til mingling og vi ser at selskapene finner hverandre og lager tilbud sammen, avslutter kontraktsrådgiver Lars Bjørløw i Jernbaneverket Energi.


 

Noen tall

Jernbaneverket Energi skal i perioden 2015-2024 gjennomføre omformerprosjekter for over 4,5 milliarder kroner. I samme periode har Jernbaneverket KL/AT-prosjekter for 2,4 milliarder kroner.


Snaue 300 påmeldte ville høre om Jernbaneverkets høyspentanskaffelser. Foto: Ronald Holmstrøm