Leverandørdag for banestrømforsyning

Jernbaneverket arrangerte leverandørdag om oppdrag for banestrømforsyning 6. februar. Her kan du laste ned presentasjonene som ble vist.

For å sette fokus på banestrømforsyning og leveranser innen elektro-segmentet, har Jernbaneverkets Bane Energi de to foregående år avholdt et eget leverandørmøte. Hensikten er å reklamere for og tiltrekke flere leverandører til Jernbaneverkets konkurranser framover. 


I 2012 deltok ca. 65 leverandører og i 2013 ca. 200 leverandører på leverandørmøtet for banestrømforsyning. Dette er veldig bra, og noe Jernbaneverket vil fortsette med.

Følgende enheter skal presentere for sine konkurranser:

  • Bane Energi (omformeranlegg – vedlikehold/fornyelses/investeringsprosjekter)
  • Bane Vedlikehold (KL/AT-anlegg, koblingshus – fornyelsesprosjekter)
  • Utbygging (KL/AT-anlegg, koblingshus, trafostasjon etc. – investeringsprosjekter)
  •