Bransje- og leverandørdag veg og bane 2011

Her ligger presentasjonene som ble brukt av Jernbaneverkets representanter på årets Bransje- og leverandørdag Veg og Bane 15. mars 2011.

Presentasjonene ligger som vedlegg til høyre i denne artikkelen.