Bransje- og leverandørdag 6. mars 2012

Her ligger presentasjonene som ble brukt av Jernbaneverkets representanter på årets Bransje- og leverandørdag Veg og Bane 6. mars 2012.

Programmet og presentasjonene ligger som vedlegg til høyre i denne artikkelen.