Bane Energi leverandørmøte 2012

Bane Energi planlegger investeringer i banestrømforsyningen for 3,1 milliarder kroner de neste ti årene.

- Dette er første gang vi har holdt et slikt leverandørmøte for å presentere våre planer framover, sier Lars Kristian Bjørløw og Jan Andreassen i Bane Energi. 63 deltakere hadde meldt seg på og de kommer fra 45 – 50 forskjellige firmaer.

Så er det da heller ikke småtterier som skje for å sikre en god banestrømforsyning i årene som kommer. Bane Energi har som mål at banestrømforsyningen ikke skal være en begrensing for togtrafikken. Når det nå legges opp til mange nye tog i trafikk, nye strekninger og en dobling av godstrafikken, så må også banestrømforsyningen bygges ut.

Det er gjennomført flere utredninger for å kartlegge behovene for strømforsyning. Disse viser at det bør satses på færre og større omformerstasjoner, at det blir nødvendig med auto-trafo-system på alle strekninger for å sikre tilførsel av nok energi og at dette betyr en høy utbyggings- og fornyelsestakt framover.

Leverandørene fikk informasjon om at det legges opp til å bygge nye eller utvide omformerstasjoner for 2,3 milliarder de neste ti årene. Til fornyelse av strategiske omformerstasjoner ventes det brukt 700 millioner og til fornyelser av mindre omforstasjoner ca 100 millioner. Fornyelser av kontaktledning med autotrafo er kalkulert til 2,7 milliarder kroner, altså en ventet sum på 5,8 milliarder.

Bane Energi omformer strøm fra 50 Hz til 16 2/3 Hz i sine anlegg slik at den kan leveres videre til kontaktledningsanlegget og brukes som kjørestrøm.

Her er Bane Energis anlegg i dag:

  • 34 omformerstasjoner (fast stasjonsutrustning)
  • 3 stasjonære roterende aggregater
  • 13 stasjonære statiske aggregater
  • 55 transportable roterende aggregater
  • 1 kraftverk (Kjosfoss)
  • 5 transformatorstasjoner
  • 1 landsdekkende driftssentral
Flere detaljer om hva den planlagte satsingen går ut på hvilke steder det planlegges moderniseringer og nybygg, finner du i vedlegget til høyre.

Kontraktsrådgiver Lars Kristian Bjørløw (tv) og plan- og prosjektsjef Jan Andreassen presenterte Bane Energis planer for de nærmeste årene. (Foto: Njål Svingheim)