Leverandørseminarer

 • - Et kapasitetsløft må til

  Leverandørdagen som ble arrangert 19. april, viste at Bane NOR er helt avhengig av norske entreprenører og bred deltakelse i konkurransene for å gjennomføre alle utbyggingsprosjektene i årene framover.

 • Railway Tender Conference 2018

  Bane NOR's Railway Tender Conference 2018 was held in Oslo on 19 April. You may download Conference presentations and information about upcoming projects here.

 • Leverandørkonferanse 2018

  Bane NOR har gleden av å invitere deg til Oslo for Bane NORs leverandørkonferanse 2018.

 • Velkommen til bransje- og leverandørdag

  Bane NOR, Statens vegvesen og Nye Veier inviterer til felles bransje- og leverandørdag mandag 23. april 2018.

 • Presentasjon fra seminar arrangert av Business France

  Bane NOR deltok tirsdag 13. mars på French-Norwegian Rail and Road Seminar arrangert av Handelshøyskolen BI og Business France.

 • Godt besøkt leverandørmøte

  Torsdag 1. februar 2018 gjennomførte Bane NOR Energi leverandørmøte der temaet var planlagte prosjekter for banestrømforsyning. Prosjekter til totalt 24 mrd. ble presentert.

 • Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning

  Bane NOR SF vil i løpet av de kommende årene gjennomføre en rekke prosjekter for å øke kvaliteten og kapasiteten til dagens banestrømforsyning (omformere, kontaktledning/AT, 22 kV hjelpekraft mv.).

 • Leverandørmøte 23. oktober 2017

  Bane NOR inviterte til leverandørmøte mandag 23. oktober 2017. Over 230 deltakere fikk høre om foreløpige planer for aktiviteter i 2018. Her finner du presentasjonen fra møtet.

 • Dialogkonferanse om strømforsyningsanlegg på Kongsvingerbanen

  Fredag 20. oktober ble det avholdt en dialogkonferanse i Lillestrøm om prosjektet.Bane NOR skal utlyse entreprise på nytt KL-anlegg med autotrafo på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Åbogen.

 • Railway Tender Conference 2017

  On 10 May 2017, Bane NOR, Norway’s state-owned company responsible for the national railway infrastructure, presented upcoming construction projects.

  The planned new station at Moss, part of the Sandbukta-Moss-Såstad project. (Illustration: Rambøll Sweco)