Leverandørseminarer

 • Leverandørkonferanse om konkurranseutsetting av drift og vedlikehold

  Bane NOR planlegger konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av jernbanen i Norge. I den forbindelse ble de holdt leverandørkonferanse 15. oktober 2020.

  Illustrasjonsbilde av skinnekapping i Romeriksporten. (Foto: Lars Frøystein)
 • Dialog med entreprenører om Nygårdstangen-Bergen-Fløen

  Bane NOR forbereder kontraktsstrategi for prosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen og inviterte derfor aktuelle entreprenører til å komme med innspill i dialogmøter 17.-18. februar i Bergen.

 • Markedsdialog om eksisterende Ulriken tunnel i Bergen

  Til våren kunngjør Bane NOR en entreprise for rehabilitering av eksisterende Ulriken tunnel og betongarbeid i tilknytning til tunnelen. I den forbindelse har vi hatt dialogmøter med potensielle tilbydere, både for å orientere om egne behov og innhente relevant informasjon fra markedet.

 • Stor interesse for Bane NORs leverandørdag

  For første gang har Bane NOR gjennomført en felles leverandørdag på tvers av de ulike divisjonene. Med nesten 300 representanter for leverandører tilstede, fikk Bane NORs tre største divisjoner god anledning til å presentere sine spesifikke jernbanetekniske behov for leverandørene.

 • Leverandørdag 2019

  Bane NOR hadde gleden av å invitere leverandører og samarbeidspartnere til leverandørdag for å presentere våre planer med fokus på jernbaneteknikk onsdag 27. november 2019.

 • Inviterer til markedsdialog om Sandnes-Nærbø

  Bane NOR planlegger å bygge nytt dobbeltspor på Jærbanen, mellom Sandnes og Nærbø. Vi søker nå prosjekterende rådgiver for kommunedelplan, og gjennomfører markedsdialogmøter i Oslo 2. og 3. desember.

  Bane NOR inviterer til dialogmøter om nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø på Jærbanen. Møtene finner sted 2. og 3. desember 2019 i Oslo.
 • Railway Tender Conference 2019

  Bane NOR is pleased to invite suppliers to our Tender Conference where we will present upcoming plans in the field of railway systems. The conference is held on Wednesday, November 27th 2019.

 • Tender Conference 2019

  Bane NOR is pleased to invite contractors and engineering companies to our Tender Conference 5th of June 2019. This year’s conference will focus on our two next large projects, Kleverud-Sørli-Åkersvika and the Ringerike Line and E16 highway.

 • På skinner mot en grønnere fremtid

  Det var den store veksten i samferdselssektoren og fokus på miljø i bransjen som var hovedtema når årets bransjedag ble arrangert 2. mai.

 • Leverandørmøte om oppdrag for banestrømforsyning

  Bane NOR SF vil i løpet av de kommende årene gjennomføre en rekke prosjekter for å øke kvaliteten og kapasiteten til dagens banestrømforsyning (omformere, kontaktledning/AT, 22 kV hjelpekraft mv.).