Leverandør og markedskontakt for investeringsprosjekter

For nærmere informasjon eller opplysninger om disse prosjekter eller markedsstrategier for de enkelte anskaffelser i disse prosjektene kan henven delse rettes til:

Bilde av Henning Scheel
Henning Scheel
Direktør Kontrakt og Marked
99637735
Bilde av Morten Sigvardsen
Morten Sigvardsen
Leder Leverandør og Marked
90118565