Leverandør og markedskontakt for investeringsprosjekter

For nærmere informasjon eller opplysninger om disse prosjekter eller markedsstrategier for de enkelte anskaffelser i disse prosjektene kan henven delse rettes til:

Bilde av Morten Sigvardsen
Morten Sigvardsen
Leder Leverandør og Marked
90118565
Bilde av Pierre Sjöman
Pierre Sjöman
Jernbaneteknisk materiell
982 10 584
Claes Halvardsson
Rådgiving og prosjektering
952 60 167
Bilde av Kristian Falkgård
Kristian Falkgård
IKT
415 21 503
Bilde av Atle Berg
Atle Berg
Konsulent & innleie og Administrative avtaler
92844328