Anskaffelser

Bane NOR anskaffer årlig varer og tjenester for nærmere 15 milliarder kroner.

Anskaffelsene utgjør cirka 75 prosent av Bane NORs årlige budsjett. Derfor er det viktig for Bane NOR at det gjennomføres gode anskaffelser som foregår etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

På disse sidene finner du informasjon om vår innkjøpsprosess, hvordan du blir leverandør til Bane NOR, hva vi krever av leverandørene samt våre nærmeste planer for anskaffelser.