Førerens regelbok

"Førerens Regelbok Bane NOR" er spesielt rettet mot personell som utfører aktiviteter knyttet til bruk av kjøretøy i Bane NOR.

Boken inneholder bestemmelser for bruk av kjøretøy i Bane NOR når disse ikke er tilstrekkelig beskrevet i øvrige styrende dokumenter.  

Hele teksten i Førerens regelbok er å anse som krav.

Juni 2019: Førerens regelbok ERTMS er innbakt i Førerens regelbok rev. 006 som gjelder fra 16. juni d.å.