Førerens Regelbok

"Førerens Regelbok Bane NOR" er spesielt rettet mot personell som utfører roller ved bruk av kjøretøy i Bane NOR.

Boken inneholder bestemmelser for bruk av kjøretøy i Bane NOR når disse ikke er tilstrekkelig beskrevet i øvrige styrende dokumenter.  

Hele teksten i Førerens regelbok er å anse som krav.

Tekst fra Trafikkregler for Bane NOR nett kan være tatt med når det er hensiktsmessig eller nødvendig for sammenheng i bestemmelsene.