Sertifisering

Seksjon "Sertifisering" i Bane NOR Transport er kravstiller av kompetanse innen egentransport og sikkert arbeid i og ved spor. Dette gjelder for funksjonene fører, hovedsikkerhetsvakt/signalgiver, skifter og operatør av skinne-/veimaskin.

Sertifisering har ansvar for følgende aktiviteter innenfor egentransport:

  • sertifiserer førere og godkjenner hovedsikkerhetsvakt/signalgiver og skifter
  • gjennomfører fagdager og læringsaktiviteter for hovedsikkerhetsvakter
  • gjennomfører opplæring og oppfølging av instruktører, veiledere og sensorer
  • gjennomfører veiledning i trafikksikkerhet for ledere
  • gjennomfører opplæring i bruk av skinne-/ veimaskiner

Foto: Bane NOR

Viktig informasjon til leverandører og kunder

BN Transport oppfordrer leder til å bestille helseundersøkelser for operativt personell som har krav til gyldig helsegodkjenning for å kunne utføre funksjon(er) så raskt som mulig. Mange har fått utvidet sin godkjenning som følge av midlertidig generell mulighet for dette inntil 20. september grunnet stengte legekontor. Det på påregnes stor pågang når fristen nærmer seg så det gjelder å bestille time i god tid. Dette gjelder både de som har fått utvidet godkjenning og øvrig personell med behov for helsegodkjenninger, f.eks. søkere til utdanning som HSV/signalgiver.

Særskilt krav til områdekunnskap for HSV og LSV:

Bane NOR Transport innfører våren 2020 obligatoriske krav til opplæring og registrering av områdekunnskap på komplekse arbeidsområder.

Tiltaket gjøres på bakgrunn av mange hendelser i og ved spor, der årsakene i stor grad er manglende kunnskap om de områdene hvor arbeid foregår. Innføringen gjennomføres gradvis fra juni 2020 og ut året. Vi starter med kartlegging av eksisterende kompetanse og prøving for å verifisere og registrere opparbeidet kunnskap. Kompetansen vil dermed komme med på godkjenningsbeviset til den enkelte hovedsikkerhetsvakt for enklere oppfølging og kontroll.

I vedlagte dokumenter finner dere nærmere informasjon og kartleggingskjema som godkjente hovedsikkerhetsvakter får informasjon om gjennom Netpublicator. 

Frist for innsending av kartlegging og innmelding av opparbeidet kompetanse er 1. september 2020.

informasjon til ledere med hovedsikkerhetsvakter og lokale sikkerhetsvakter

Skjema for kompetansekartlegging av områdekunnskap for Hovedsikkerhetsvakt

 

Styrende dokumenter:

Kompetansestyring og sertifisering for Bane NORs egentransport og sikkert arbeid med kjøretøy - prosedyre (STY 604356)

Helsekrav for operativt personell - prosedyre (STY-604317)

Fører:

Krav til intern opplæring for sertifisering av førere i Bane NOR - instruks (STY 604016)

Opplæring i typekunnskap med beskrivelse av kompetansekrav - Instruks (STY-602637)

Opplæring i infrastruturkompetanse for førere i Bane NOR - instruks (STY-601615)

Eksamen, prøving og vedlikehold av kompetanse innen Bane NORs egentransport - instruks (602618)

Hovedsikkerhetsvakt/signalgiver:

Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt - instruks (STY-600984)

Opplæring og godkjenning av hovedsikkerhetsvakt og signalgiver - instruks (STY-605273)

Læreplan hovedsikkerhetsvakt og signalgiver 2020

Eksamen, prøving og vedlikehold av kompetanse innen Bane NORs egentransport - instruks (602618)

Leder:

Instruks leder for fører, hovedsikkerhetsvakt, signalgiver og skifter - instruks (STY-604160)

Skjemaer

Påmeldingsskjema for prøver

Bestillingskjema typekurs for førere 

Endringsskjema ved nyansettelser, avslutning av arbeidsforhold og andre endringer - førere

Endringsskjema ved nyansettelser, avslutning av arbeidsforhold og andre endringer - hovedsikkerhetsvakt signalgiver og skifter.

Hjelpemidler og tidsbruk prøver Itslearning

Kontaktinfo:

Sertifisering og opplæring av førere og skiftere: forerkompetanse@banenor.no


Hovedsikkerhetsvakt/ signalgivere og operatører skinne-/ veimaskiner: trafikksikkerhet.transport@banenor.no

Ansvarlig leder for seksjonen:
Marianne Ljosåk
+4746960459

Marianne.ljosak@banenor.no