Bane NORs sikkerhetskurs

Bane NOR jobber for at ingen skal bli skadet knyttet til arbeid i forbindelse jernbanen. Bane NOR har derfor utarbeidet et sikkerhetskurs som du må gjennomgå før du kan jobbe i og ved driftssatt jernbane eller på Bane NORs anleggsområder.

 Click here for english version  Click here for german version
 Click here for polish version  Click here for spanish version
 Click here for italian version  

Sikkerhetskurset er delt i 3 deler:

  • Sikkerhetskurs - Del 1: Arbeid i og ved spor - omhandler arbeid i og ved driftssatt jernbane. Denne delen er et krav til alle som skal jobbe i og ved driftssatt jernbane.

  • Sikkerhetskurs - Del 2: Anlegg - omhandler anleggsarbeid på Bane NORs anleggsområder. Denne delen er et krav til alle som skal jobbe på et av Bane NORs anleggsområder.

  • Sikkerhetskurs - Del 3 - omhandler den spesifikke informasjonen knyttet til sikkerhet for et spesifikt arbeid/prosjekt. Denne delen er et krav før man få starte opp det spesifikke arbeidet eller arbeidsoperasjoner.

Før man kan få gjennomføre del 3, så skal del 1 og/eller del 2 være gjennomført (avhengig av hvor man skal arbeide).

Del 1 og del 2 er lagt opp som e-læring, mens del 3 alltid vil bli gjennomført i det spesifikke prosjektet hos Bane NOR. Hvilket kurs du trenger å gjennomføre skal du ha fått beskjed om fra din leder.

Gyldigheten på kursene er 1- ett- år.

Før du kan starte gjennomføring av kursene, må du logge deg inn eller registrere deg.

Hvordan registrere bruker

Om du ikke har registrert deg tidligere så trykker du på "Register user".
Fyll inn informasjonen som beskrevet. Du vil så motta en mail der du blir bedt om å lage passord for din bruker og fullføre registreringen.

PS: Hold musepekeren over -ikonet for utfyllende informasjon under registreringen.

Har du registrert deg tidligere så trykker du "Sign in" og logger inn med e-post adressen som du skrev inn under registreringen og passordet.

Du har selv ansvar for å skrive ut kursbeviset og ha dette med deg for kontroll. Forklaring på hvor du finner kursbeviset får du når du har logget inn.

Link til Bane NORs læringsportal

Kontaktpersoner:

  • Teknisk support: Brukerstøtte, epost: e-laring@banenor.no
  • Henvendelser knyttet til faglig innhold som ikke omhandler tekniske problemer med gjennomføring kan rettes til Tor Oksnes Tor.Oksnes@banenor.no