Leverandørinfo

Bane NORs innkjøp skjer i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser. Verdien og kompleksiteten avgjør valget av innkjøpsmetode.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for å etablere, drifte og vedlikeholde komplett kjørevei for kommersiell jernbanedrift i Norge. Bane NOR bruker flere verktøy for å tilfredsstille gjeldende regelverk for innkjøp og å få tak i de riktige leverandørene til hvert innkjøp.

NB! Viktig informasjon knyttet til korona-situasjonen

23. mars: Informasjon til våre entreprenører

17. mars: Informasjon til våre entreprenører, leverandører og rådgivere

17. mars: Informasjon om helsegodkjenninger

12. mars: Sertifiseringer for signal- og banefag

12. mars: Norsk jernbaneskole stengt

Anskaffelser

Her finner du bl.a. informasjon om innkjøpsprosesser, kontaktpersoner, hvordan du blir leverandør til Bane NOR og hva vi krever av leverandørene.

Planer for fremtidige anskaffelser

Aktuelle kunngjøringer

Kommende og avholdte leverandørseminarer

Informasjon om jernbaneprosjekter på Østlandet som utlyses våren og sommeren 2020 

Egentransport

Egentransport i henhold til Bane NORs sikkerhetsgodkjenning, dvs. tillatelse til å drive transport i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen.

Leverandørinformasjon

I menypunktene til venstre finner du andre kilder til viktig informasjon for våre leverandører innenfor ulike områder, bl.a.:

Krav og rutiner innen sikkerhet og kvalitet

Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Bane NORs etiske retningslinjer og samfunnansvar

Varling om kritikkverdige forhold

Læring og kompetanse

Bane NORs sikkerhetskurs og ulike e-læringsprogrammer for våre leverandører. 

Kompetansekrav til personell hos våre leverandører.

Læringsark

Læring etter uønskede hendelser er svært viktig. Her finner du læringsark i Bane NOR som er aktuelle for eksterne leverandører. Arkene kan sorteres etter type faggruppe. Nye og gamle ark legges til fortløpende. 

Søknader

Dersom du ønsker å bygge eller grave i nærheten av jernbanen.
Søknad om tiltak nær jernbane

Søknad om kryssing eller nærføring med kabler/rør

Bestilling av kabelpåvisning