Leverandørinfo

Bane NORs innkjøp skjer i henhold til regelverk for offentlige anskaffelser. Verdien og kompleksiteten avgjør valget av innkjøpsmetode.

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for å etablere, drifte og vedlikeholde komplett kjørevei for kommersiell jernbanedrift i Norge. Bane NOR bruker flere verktøy for å tilfredsstille gjeldende regelverk for innkjøp og å få tak i de riktige leverandørene til hvert innkjøp.

Anskaffelser

Her finner du bl.a. informasjon om innkjøpsprosesser, kontaktpersoner, hvordan du blir leverandør til Bane NOR og hva vi krever av leverandørene.

Planer for fremtidige anskaffelser

Aktuelle kunngjøringer

Kommende og avholdte leverandørseminarer

Egentransport

Egentransport i henhold til Bane NORs sikkerhetsgodkjenning, dvs. tillatelse til å drive transport i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen.

Læring og kompetanse

Bane NORs sikkerhetskurs og ulike e-læringsprogrammer for våre leverandører. 

Kompetansekrav til personell hos våre leverandører.

Leverandørinformasjon

I menypunktene til venstre finner du andre kilder til viktig informasjon for våre leverandører innenfor ulike områder.

Krav og rutiner innen sikkerhet og kvalitet

Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Bane NORs etiske retningslinjer

Varling om kritikkverdige forhold

Søknader

Dersom du ønsker å bygge eller grave i nærheten av jernbanen.
Søknad om tiltak nær jernbane

Søknad om kryssing eller nærføring med kabler/rør

Bestilling av kabelpåvisning