Leverandørinformasjon

Bane NOR er avhengig av gode leverandører for å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet.

Vi ønsker en aktiv dialog med markedet slik at vi kan legge til rette for et effektivt samarbeid, utvikle bransjestandarder og minimere barrierer for leverandører

Disse sidene skal bidra til å gi forutsigbarhet ved at vi deler informasjon om våre planer og krav.

I menypunktene til venstre finner du kilder til viktig informasjon for våre leverandører.

Bane NOR får ny kursportal

I november 2020 fikk Bane NOR ny kursportal som skal brukes av alle som tar kurs gjennom Norsk jernbaneskole. 

Bli kjent med Bane NORs nye kursportal for jernbanesektoren

Viktig informasjon knyttet til korona-situasjonen

23. mars: Informasjon til våre entreprenører

17. mars: Informasjon til våre entreprenører, leverandører og rådgivere

17. mars: Informasjon om helsegodkjenninger

12. mars: Sertifiseringer for signal- og banefag

12. mars: Norsk jernbaneskole stengt

Anskaffelser

Her finner du bl.a. informasjon om innkjøpsprosesser, kontaktpersoner, hvordan du blir leverandør til Bane NOR og hva vi krever av leverandørene.

Planer for fremtidige anskaffelser

Aktuelle kunngjøringer

Kommende og avholdte leverandørseminarer

Informasjon om jernbaneprosjekter på Østlandet som utlyses våren og sommeren 2020 

Egentransport

Egentransport i henhold til Bane NORs sikkerhetsgodkjenning, dvs. tillatelse til å drive transport i forbindelse med drift og vedlikehold av infrastrukturen.

Leverandørinformasjon

I menypunktene til venstre finner du andre kilder til viktig informasjon for våre leverandører innenfor ulike områder, bl.a.:

Krav og rutiner innen sikkerhet og kvalitet

Krav til sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur

Bane NORs etiske retningslinjer og samfunnansvar

Varling om kritikkverdige forhold

Læring og kompetanse

Bane NORs sikkerhetskurs og ulike e-læringsprogrammer for våre leverandører. 

Kompetansekrav til personell hos våre leverandører.

Læringsark

Læring etter uønskede hendelser er svært viktig. Her finner du læringsark i Bane NOR som er aktuelle for eksterne leverandører. Arkene kan sorteres etter type faggruppe. Nye og gamle ark legges til fortløpende. 

Søknader

Dersom du ønsker å bygge eller grave i nærheten av jernbanen.
Søknad om tiltak nær jernbane

Søknad om kryssing eller nærføring med kabler/rør

Bestilling av kabelpåvisning