Leverandørinfo

Bane NORs innkjøp skjer i høve til regelverk for offentlege anskaffelser, og verdien og kompleksiteten avgjer val av kjøpsmetode.

 Leverandører av mange ulike typer materiell og eksterne entreprenører må til for at Bane NOR skal gjennomføre sine prosjekter. (Foto: Njål Svingheim)

Bane NOR er eit statleg foretak med ansvar for å etablere, drifte og vedlikehalde komplett køyreveg for kommersiell jernbanedrift i Noreg. Bane NOR nyttar fleire verktøy for å tilfredsstille gjeldande regelverk for innkjøp og å få tak i dei riktige leverandørane til kvart kjøp. Sjå menypunkta til venstre for meir informasjon.