Kontaktpersoner i Infrastrukturdivisjonen

Infrastrukturdivisjonen har ansvaret for drift og forvaltning av infrastrukturen. Drift og vedlikehold utføres av både interne og eksterne leverandører.

Navn

Område

E-post

Mobil

Stian Wesøy

Direktør
Område Sør

stian.wesoy@banenor.no

474 78 088

Tony Dæmring

Direktør
Område Vest

tony.demring@banenor.no

916 66 111

Thor Brækkan

Direktør
Område Nord

tbr@banenor.no

995 50 090

Tore Fjukstad

Direktør
Område Øst

tore.fjukstad@banenor.no

957 74 040

Kristine Jessen

Direktør
Område Midt

kristine.jessen@banenor.no

916 72 724