Kontaktpersoner i Trafikk- og markedsdivisjonen

Ansvarsområde; Fordeling av infrastruktur og styring av trafikken på det nasjonale jernbanenettet. Kapasitetsfordeling, ruteplan, togledelse, trafikkstyring, TXP og kompetanse knyttet til togframføring. Punktlighet og regularitet. Kunde- og trafikkinformasjon.

Driftsansvar og produktutvikling av stasjoner og terminaler, kundefasiliteter og publikumsarealer.  Trafikk- og markedsdivisjonen har kundeansvaret i Jernbaneverket.

 

Kontaktpersoner i Trafikk- og markedsdivisjonen

 

Navn

Trafikk og marked

E-post

Mobil

Bjørn Kristiansen

Trafikkdirektør

krisb@jbv.no

 

Victor Hansen

Markedssjef (fungerende)

victor.hansen@jbv.no

48204167

Jan Harald Dammen

Leder Ruteplan

jan.harald.dammen@jbv.no

916 52017

Victor Hansen

Leder Kunde/Trafikkinformasjon

victor.hansen@jbv.no

482 04167

Tone Norløff

Leder Punktlighet

tone.norloff@jbv.no

479 70204

Kjersti Myklebust

Sikkerhets- og kvalitetssjef

km@jbv.no

916 55 305

Sefrid Line Jakobsen

Leder Stasjoner og leder Eiendom

sefrid.line.jakobsen@jbv.no

913 75246

Kjell Ivar Maudal

Leder Terminaler

kjell.ivar.maudal@jbv.no

900 19648

Lars Ola Bækkevold

Trafikksjef Øst

beklar@jbv.no

474 88 708

Tom Kristian Dahle

Trafikksjef Vest

tom.dahle@jbv.no

916 66153

Øyvind Brustad

Trafikksjef Nord

oyvind.brustad@jbv.no

916 72 540