Linjenummer og linjekart

For å gjøre det enklere for deg å finne ditt tog har vi innført linjekart og linjenummer. Dette gir deg en god oversikt over hvor togene kjører.

Linjekart

På de stedene der vi har linjekart, er informasjonen vi gir basert på linjekartet. Her finner du en oversikt over linjenummer, utgangsstasjon og destinasjon for de ulike linjene, hvor togene stopper underveis og hvilken retning du må ta toget for å komme deg dit du skal.

Når du har sett på linjekartet og funnet ut hvilken linje du skal bruke og i hvilken retning du skal ta toget, må du gå til skjermene for å finne ut detaljene for reisen, som avgangstider og spor osv.

Linjenummer og -fargene gjør det enkelt å finne igjen informasjon om toget ditt i ulike informasjonselementer.

Linjenummer

Linjenumrene vises på alle digitale flater, som anvisere og monitorer, hovedtavler og i appen "NÅ". Linjenummer blir også annonsert over høyttaler på stasjonene. 

Hva er forskjellen på L1, L21 og R10?
Linjenumrene er ikke tilfeldig valgt. L står for Lokaltog, og hovedregelen er at tog med ensifrete linjenummer stopper ved alle stasjoner (som for eksempel L1 Spikkestad–Lillestrøm).

Tosifrete linjenummer viser knutepunktstoppende lokaltog som trafikkerer lengre strekninger (som for eksempel L21 Skøyen - Moss).
R står for Regiontog (som for eksempel R10 Drammen-Lillehammer).  

Fakta om linjenummer:

  • Linjenummeret viser om toget er lokaltog eller regiontog, hva som er endeholdeplass, samt at nummeret gir informasjon om stoppmønsteret.
  • Linjekartet gir informasjon om stoppmønsteret til en linje.
  • Stoppmønster fjernes fra skjermvisningen, bortsett fra for langdistansetogene (Bergen, Trondheim og Stavanger), som ikke har linjenummer. 
  • Fargen og linjebetegnelse gjør det enklere for kunden å vite hvilke valgmuligheter som finnes for å nå reisemålet.
  • Linjenummer gir bedre høyttalerinformasjon
  • Linjenummer frigjør plass på informasjonsskjermene. Slik blir viktig informasjon tydeligere, også når det er problemer i trafikken.

Foreløpig er linjenummersystemet kun innført på det sentrale Østlandet, mellom Skien og Lillehammer, og Gjøvik og Halden. I resten av landet bruker vi de samme inndelingene, lokaltog og regionaltog, men foreløpig uten linjenummer og -farger