Aktiviteter/kampanjer på stasjoner

Ønsker du å gjennomføre en aktivitet eller kampanje på en stasjon? Her finner du informasjon om søknadsfrister og hvordan du søker.

 

Henvendelse og søknad

Alle søknader om aktiviteter på stasjoner sendes til Bane NOR kundesenter via kontaktskjema, e-post eller post. Bane NOR vurderer hver enkelt søknad, og gir tillatelse så lenge planlagt aktivitet følger sikkerhetsreglement, ikke er i strid med gjeldende reklameavtaler, plasshensyn ivaretas og aktivitetene ikke er til hinder for passasjerstrømmen. Skriftlig tillatelse fra Bane NOR må medbringes og kunne fremvises ved gjennomføring av aktiviteten.

Kontaktskjema: 
http://www.banenor.no/Kundesenter/Artikkelliste/Kontaktskjema/
E-post: kundesenter@banenor.no
Adresse: Bane NOR Kundesenter, Pb 4350, 2308 Hamar

 

Søknadsfrister

Søknadsfrister avhenger av størrelsen og varigheten til aktiviteten:

 • Aktiviteter av begrenset omfang, med få effekter og varighet på en dag eller mindre (f.eks. stand). Søknadsfrist: 1 uke
 • Aktiviteter av større omfang og varighet. Søknadsfrist: 2 uker
 • Filmopptak: Søknadsfrist: 2 uker.
 • Aktiviteter på Oslo Sentralstasjon: Søknadsfrist: 10 virkedager. 

 

Søknadens innhold 

 • Hvem er dere og hva ønsker dere å gjøre?
 • Hvilken stasjon ønsker dere å benytte?
 • Hvilket område på stasjonen? Om dere ønsker at Bane NOR foreslår et egnet sted på stasjonsområdet, skriv dette i søknaden. 
 • Dato, starttidspunkt og sluttidspunkt.
 • Hva er formålet med aktiviteten? (politisk, reiserelatert virksomhet, filming eller annet)
 • Hvordan vil aktiviteten gjennomføres? (stand, visuelle bevegelige effekter, lydeffekter og/eller annen beskrivelse av planlagt aktivitet) 
 • Hvor mange personer vil delta?
 • Eventuelle andre behov (parkering, oppriggingsbehov, strømtilgang)
 • Kontaktperson for aktiviteten (navn og telefonnummer) 
 • Ved aktivitet på plattform: Ønsker dere å settes i kontakt med godkjent hovedsikkerhetsvakt?

Søknad om filmopptak skal i tillegg inneholde:

 • Beskrivelse om hvordan filming er tenkt gjennomført
 • Filmens budskap

Forutsetning for aksept
Aktiviteter/kampanjer kan tillates på sted hvor det ikke er til hinder for reisendes fremkommelighet, adgang til informasjonstavler, plakater med ruteopplysninger eller ivaretakelse av trygghet og sikkerhet under opphold på stasjonen. Slike steder må velges i stasjonens adkomstområde/uteareal, i sikker avstand fra spor. Det er restriksjoner på bruk av høyttalere og sterke lyd- og lyseffekter. Visuelle effekter må ikke overdøve eller forstyrre orienteringsmulighetene og fremkommelighet for publikum.

Bane NORs godkjenning av aktivitetens utforming og bruk av stasjon kreves. Ved aktiviteter som krever godkjent sikkerhetspersonell, for eksempel aktivitet på plattform, bekostes dette av søker.