Dei vanlegaste spørsmåla

Har du spørsmål som du ikkje finn svar på her, ta kontakt med Bane NOR sitt kundesenter.

Korleis kjem eg i kontakt med Bane NOR?

Du kan kontakte kundesenteret på e-postFacebook, chat på www.banenor.no  Du kan også kontakte sentralbordet vårt på 22 45 50 00. Les mer her

Korleis får eg tilgjenge til mobilapplikasjonen "NÅ"?
Dersom du har iPhone, gå inn på App Store og søkje opp NÅ-appen og laste ned. Dersom du har en Android-telefon, lastar du ned NÅ frå Google Play. Les meir om mobilapplikasjonen her.

Eg har sendt ein førespurnad til Bane NOR. Kva skjer med førespurnaden?
Når du sender ei sak til kundesenter@banenor.no, vil du få ei tilbakemelding med eit saksnummer. Saka vert behandla av ein saksbehandlar og du får e-post om vi treng fleire opplysningar eller når saka er ferdig behandla. 

Korleis fungerer pendlarparkering?
Du finn informasjon om pendlarparkering her

Eg har gløymt noko på toget eller på stasjonen. Kven skal eg kontakte?
Ta kontakt med nærmaste hittegodskontor

Eg har lyst til å jobbe i Bane NOR, korleis går eg fram?
Alle dei ledige stillingane våre blir publiserte her

Kva har Bane NOR ansvaret for? 
Bane NOR har ansvar for planlegging, utbygging og vedlikehald av jernbanen, stasjonane og terminalane. I tillegg har Bane NOR ansvaret for å styre togtrafikken og informere om han.

Eg skal til dømes reise frå Asker stasjon. Korleis ser stasjonen ut og kva slags stasjonsfasilitetar finst der?
Du kan finne informasjon om alle stasjonane våre her.