Arbeider på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel i sommer

Fra 23. juni til og med 5. august 2018 skal Bane NOR arbeide med nybygging og vedlikehold. Arbeidene gjøres på Østfoldbanen og i Lieråsen tunnel mellom Asker og Drammen.

Illustrasjonsbilde fra arbeider på Oslo S sommeren 2016. (Foto: Øystein Grue)

Skal du ut å reise?

Få informasjon om hvordan arbeidene påvirker din reise her:

NSBs nettsider            Flytogets nettsider


Du finner også oppdatert informasjon i togselskapenes reiseplanleggere og apper.

Hvorfor stenger vi?

Bane NOR gjør en fullstendig oppgradering av den 10,7 km lange Lieråsen tunnel. Arbeidene startet høsten 2017 og vil pågå i påsker og sommerferier til og med 2021. Dette gir deg en sikrere, mer pålitelig og punktlig jernbane. 

På Østfoldbanen gjør vi arbeider knyttet til den 22 km lange Follobanen, som er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski. I Moss utføres arbeid i regi av utbyggingsprosjektet for nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Mens banen er stengt gjør vi også en rekke andre oppgaver knyttet til vedlikehold og fornyelse av strekningene, som bidrar til bedre komfort og driftssikkerhet. 

Vil du vite mer?

Les mer om hvilke arbeider som skal gjøres i sommer i denne saken

Er du nabo til arbeidene?

Her finner du informasjon beregnet på naboene til strekningene hvor det jobbes i sommer:

Østfoldbanen: Inn mot Oslo S  Oppegård-Kolbotn Moss
Drammenbanen: Lieråsen tunnel  Brakerøya-Drammen  

 
Samleside for naboinformasjon.