Var informasjonen god?

Hvordan opplevde du informasjonen ved forsinkelsene? Med å svare på denne undersøkelsen gir du tilbakemelding som er verdifull for oss og som på sikt vil føre at vi blir bedre på å gi deg informasjon når du trenger det.

Denne undersøkelsen består av åtte spørsmål og bare tre minutter av din tid.