Sentralbordet ute av drift

Jernbaneverkets sentralbord er torsdag ute av drift pga feil. Inntil sentralbordet er i gang igjen nås Jernbaneverket på telefon nr 488 91047.