For blinde og svaksynte

Ring 02009 for å få avgangs- og ankomsttider for alle jernbanestasjonene i landet.

Bane NOR har utviklet en telefonløsning spesielt for blinde og svaksynte, men løsningen er tilgjengelig for alle. Telefonløsningen er et godt supplement til vår app Togtider, persontogselskapenes apper, samt hjemmesider og trykte rutetabeller.

- Med denne løsningen kan man få rutetider for alle våre 337 stasjoner bare man har en telefon for hånden, forteller kunde- og trafikkinformasjonssjef Victor Hansen i Bane NOR.

Hvordan fungerer det?

Du ringer 02009 og følger anvisningene du får. Du oppgir så navnet på stasjonen du ønsker opplysninger om og får opplest avgangs- og ankomsttider samt hvilket spor toget er satt opp fra.

Opplest informasjon sendes til kundens mobiltelefon som SMS. Ved å benytte mobiltelefon med funksjonen Voiceover, får kunden tilsendte SMS opplest.

Hensyn til dialekter

Løsningen tar også hensyn til ulike dialekter og uttale av stedsnavn.

- Vi har brukt en del ressurser på å få løsningen dialekt-sensitiv. Stasjonsnavnet “Stjørdal” har vi for eksempel måtte lese inn i to-tre varianter, forklarer Hansen.