Kjøre bil på Rallarvegen

Kjøring med motorkjøretøy på Rallarvegen krever løyve.

Syklister og turgåere har førsteprioritet på Rallarvegen. Foto: Svein UlvundRallarvegen er først og fremst et kulturminne som Bane NOR har ansvar for å forvalte, og målet er minst mulig kjøring med motorkjøretøy. Alle som ønsker å kjøre på vegen må ha kjøreløyve fra Bane NOR.

Strekningen Finse–Vatnahalsen/Myrdal er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for jernbanens kulturminner, og denne delen av veien skal derfor betraktes som vernet frem til endelig vedtak. Motorkjøretøy sliter på veien og kan føre til skader som det er ressurskrevende å reparere. Vi forsøker å begrense skadene gjennom en restriktiv tildelingspolitikk.

Som hovedregel gir vi kun tillatelse til å kjøre når det er behov for å transportere utstyr eller materialer som ikke kan fraktes på annet vis. Ren persontransport tillates ikke, så oppdrag over flere dager må løses med å ta toget eller overnatte på arbeidsstedet. Næringsdrivende (sauebønder, kraftselskap, hotell, turisthytte) vil få innvilget sesongløyve. Ellers blir det kun gitt løyve for nyttekjøring, det vil si frakt av materialer som ikke kan fraktes med tog eller snøskuter. Det må søkes for hvert enkelt oppdrag eller sesong. 

For å behandle søknad om kjøreløyve på Rallarvegen trenger vi følgende informasjon:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post
 • Strekning
 • Biltype og registreringsnummer (også tilhenger)
 • Begrunnelse for kjøring
 • Dato fra og til/periode

Søknad sendes på e-post til servicesenter.bergen@banenor.no

Retningslinjer

 • Maks tillatt totalvekt er 4 tonn. Maks aksellast 2 tonn. Maks boggilast 3 tonn.
 • På grunn av krappe svinger kan ikke lengre kjøretøy framføres.
 • Søkeren er selv ansvarlig for å sjekke at veien er kjørbar med tanke på vær- og snøforhold. Hvis veien er stengt på grunn av vedlikehold eller annet arbeid fra Bane NORs side, opplyser vi om det i de aktuelle periodene.
 • Enkeltløyve belastes med en avgift på 400 kroner per tur (tur/retur). Depositum på 100 kroner for nøkkel.
 • Det tas ikke dobbel avgift for de som får innvilget kjøreløyve både øst og vest for Finse (for eksempel kjøring av materialer fra Haugastøl til Grjotrust).
 • Sesongkort belastes ikke med avgift på østsiden, da disse (bønder/grunneiere, næringsdrivende/ universitet) betaler inn en årlig sum til veglaget.
 • Sesongkort på vestsiden belastes med en avgift på 1200 kroner.

Inntektene blir brukt til å ruste opp veien. Bane NOR fakturerer ansvarlig søker. 

Strekningen Sandå-Lågheller

Kjøring mellom Sandå og Lågheller krever løyve fra Ulvik herad i tillegg. Du kan søke via deres nettside (følg lenken Motorferdsel).