Tuen

Bilder
Togtider
Fremkommelighet
Parkering
Fasiliteter

Togretninger:
Oslo S, Kongsvinger

Om stasjonen:
OBS! Tuen hp betjenes kun av to tog i hver retning i rushtiden mandag - fredag.

Tuen holdeplass ligger på Kongsvingerbanens kilometer 24,40. Holdeplassen ble tatt i bruk i 1932.

Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Beliggenhet: Tuenveien, 1900 Fetsund

Bane: Kongsvingerbanen

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Fremkommelighet
  • Adkomst til plattform (HC)

    Kort bratt rampe opp på treplattformen.

Parkering
  • Parkering

    Plass for 20 biler (p-plass eies av kommunen).

Fasiliteter
  • Leskur
  • Sykkelstativ

    6 p-plasser uten tak.