Blakstad

Bilder
Togtider
Fremkommelighet
Parkering
Transport
Fasiliteter

Togretninger:
Arendal, Nelaug, Oslo S/Kristiansand, Stavanger
 
Om stasjonen:
Blakstad holdeplass ligger 302,50 km fra Oslo S og 15,12 km fra Arendal. Høyden over havet er 46,4 meter.

Holdeplassen ble åpnet i 1989. Samtidig ble Blakstad gamle stasjon en kilometer lenger sør, Blakstad bru holdeplass 300 m lenger sør og Hurv holdeplass 700 m lenger nord nedlagt.

Blakstad holdeplass ligger nær kommunesenteret i Froland (Osedalen).

Kommune: Froland
Fylke: Agder
Beliggenhet: Blakstad, 4820 Froland
 

Bane Arendalsbanen

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Avvik
1 avvik ved denne stasjonen
 • Sist oppdatert:
  Tilløp til solslyng
  Pga. høye temperaturer vil det være tilløp til solslyng på flere av våre banestrekninger. Enkelte forsinkelser kan oppstå som følge av dette.
  Finn mer informasjon om reisen hos togselskapet ditt:
Fremkommelighet
 • Adkomst til plattform (HC)

  Rampe opp til perrongen.

Parkering
 • Parkering

  Parkeringsplasser ved stasjonen: 10. 

  Gratis parkering for togreisende, maks 14 dager.

  All parkering skjer på eget ansvar. Hensatte kjøretøy kan taues bort. Merk at det alltid er skiltingen på stedet som gjelder. 

Transport
 • Buss

  Lokale bussruter har holdeplass samme sted.

 • Taxi

  Taxi Froland: tlf: 94 58 25 16.

Fasiliteter
 • Leskur