Jubileumsprogram Bergensbanen 100 år

Jernbaneverket og NSB vil gjennom føre en rekke markeringer og tilstelninger i anledning jubileet.

Veterantog ved Finse. Foto: Hans Morten Tamnes

Text in English

4.-7. juni: Museumstog  med Damplokomotiv kjørerOslo S – Bergen over Roa. Det blir lange opphold på flere stasjoner, og lokale arrangement i kommunal regi. Publikum kan reise med toget på delstrekninger. Billetter kan kjøpes på toget. Toget ”overnatter” på Hønefoss, Ål, og Voss.

6.juni: Offisiell åpning av ny utstilling på Rallarmuseet. Dette skjer under museumstogets opphold på Finse 6.juni.

6.juni: Konsert på Bergen stasjon med vokalensemblet ”Skrik”, jernbaneinspirert program. Start kl. 23. Etter konserten vises filmen ”Bergenstoget plyndret i natt” (med musikk). 

Juli: I juli gjennomføres ”kulturskilting” langs Rallarvegen. En del kulturminner er valgt ut, og skiltene får en kort tekst som forteller om bakgrunnen for kulturminner langs høyflestrekningen.  

14.-16. august: Rallarhelg på Finse, i regi av Rallarmuseet. Foredrag om Bergensbanens historie og framtid. Det blir rallarmusikk, og relansering av Bjørn Rongens romantrilogi fra rallartida.

22.august: Åpen stasjon i Bergen. Det blir utstilling av blant annet  togmateriell og snøryddingsutstyr. Filmen ”Bergenstoget plyndret i natt” blir vist på kveldstid.

27.august: Bergensbanen blir sentralt tema på Transport- og logistikkonferansen i Bergen.

27.november: dette er selve jubileumsdagen. Det blir lokale markeringer i regi av kommuner og reiseliv.

Norsk Museumstog

Historiske togturer på bergensbanen i 2009. Togene fører 1.klassvogner og to spisevogner.
Flere opplysninger på Norsk Museumstogs nettsider. 
Reiseplan for kulinariske togturer Bergensbanen 2009:
13 juni         Hardangervidda kulinarisk nostalgi express
Oslo-Bergen (ikke damplok)
 
14 juni         Hardangervidda kulinarisk nostalgi express 
                     Tog 602 Classic Bergen-Oslo 
29.juni         Hardangervidda nostalgi ekspress
30.juni         Oslo - Bergen, med overnatting på Ål 
2.juli             Hardangervidda kulinarisk nostalgi express,
3.juli             Bergen – Oslo med overnatting på Ål. Besøk på  Krøderbanen før Oslo 
14.august   Hardangervidda kulinarisk nostalgi express
                      Oslo-Bergen 
16. august   Hardangervidda kulinarisk nostalgi express
                       Bergen-Oslo
                       Denne helgen 14 til 16 august er det Rallarhelg på Finse
                       Særskilt pris 3.klasse inkl mat Oslo – Finse - Oslo.         
11. sept        Hardangervidda kulinarisk nostalgi express
                       Oslo-Bergen 
13. sept       Hardangervidda kulinarisk nostalgi express
                      Bergen-Oslo


Utstillinger: Det skal settes opp små utstillinger om Bergensbanen i venterommet på flere stasjoner langs banen

Jubileumsmagasin: det lages et eget jubileumsmagasin som distribueres på stasjoner langs banen og på togene

Festspillene: Bergensbanens 100-årsjubileum vil bli markert i forbindelse med Festspillene i Bergen